Vi Komerc OHRID
Business Info-Card
..............................................................................................................
Osnovna dejnost e prodazhba na muzichki instrumenti, rezervni delovi i nivno servisiranje. Raspolaga so soodvetna tehnichka oprema, no i nabavka spored potrebite. Profesionalna izvedba na sekakov vid razglas, od otvoren i zatvoren tip
Vi Komerc OHRID